ผงเวย์หวาน (Sweet Whey Powder)

ข้อมูลเบื้องต้น
ผงเวย์โปรตีนชนิดหวานเป็นผงโปรตีนที่สกัดมาจากน้ำนมวัวซึ่งมีคุณภาพสูง โดยนําน้ำนมวัวที่คัดแยกมาผ่านกระบวนการทํา เนยแข็ง หลังจากนั้นนําน้ำนมมาเติมจุลินทรีย์หรือเติมกรดที่มีความเปรี้ยวต่ำเพื่อทําให้เกิดการหมัก จากนั้นสกัดให้เหลือแต่ ส่วนที่เป็นโปรตีนบริสุทธิ์เข้มข้น และทําให้แห้งเพื่อให้อยู่ในรูปของผงพร้อมชงดื่มผงเวย์เป็นส่วนสําคัญในการเสริมสร้าง กล้ามเนื้อซ่อมแซมในส่วนที่สึกหรอและยังช่วยสร้างเนื้อเยื่อเพิ่มเติม หรือกล้ามเนื้อที่สูญเสียไปขณะออกกําลังกาย นอกจาก นี้ร่างกายยังสามารถย่อยและดูดซึมเวย์ไปใช้ได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากมีกรดอะนิโมที่จําเป็นอยู่ครบ ผงเวย์โปรตีนชนิดหวาน จะมีกลิ่นหอมของนม สีดูคล้ายนมผงตามธรรมชาติ

การใช้งาน
1. ใช้เป็นส่วนผสมผลิตสําหรับอาหารเสริมที่ให้พลังงาน
2. ใช้เป็นส่วนผสมผลิตสําหรับเครื่องดื่ม
3. ใช้เป็นส่วนผสมในการทำ Bakery
4. ใช้เป็นส่วนผสมผลิตสําหรับเครื่องดื่มที่ให้พลังงาน
5. ใช้เป็นส่วนผสมในไอศครีม
6. ใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์นม

ราคา
ติดต่อสอบถาม

ขนาดบรรจุ
25 กิโลกรัม/กระสอบ

การจัดเก็บ
จัดเก็บสินค้าไว้ในที่แห้งและเย็น ห่างจากแสงแดดและกลิ่นแปลกปลอม อย่าให้ถูกความชื้น และทําการซีลปิดปากถุงทุกครั้ง
หลักจากการใช้งาน